Skillnaden mellan amerikansk och europeisk roulette

Roulette kan ganska enkelt delas in i två sinsemellan både lika och olika kategorier, europeisk och amerikansk roulette. Den europeiska varianten på detta tema brukar även kallas för fransk roulette av den mycket enkla anledningen att det är Frankrike som är det land där rouletten en gång föddes och såg dagens ljus för allra första gången. Det finns som sagt både skillnader och likheter mellan det europeiska och det amerikanska sättet att spela roulette och vi ska därför ägna mycket stort utrymme åt att bena ut frågorna kring detta i denna artikel. Men låt oss för ordningens skull ta det hela från början. Roulette har som tidigare nämnts en historia som tar sin början i Frankrike.

Själva ordet roulette är ett franskt uttryck som översatt till svenska betyder något i stil med ”litet hjul” och syftar ganska självklart på det berömda hjul man använder sig av vid spelbordet där man spelar roulette. En av de mer framstående och accepterade teorierna kring tidpunkten för tillblivelsen av detta spel daterar födelsen av roulette till år 1655. Alla historiker är ganska rörande överens om att det var den franske matematikern och vetenskapsmannen Blaise Pascal som kom upp med den grundläggande idén till roulette. En teori gör gällande att han skulle ha konstruerat det första roulettespelet under en längre vistelse i ett kloster och att det var för att bryta det monotona vardagslivet i detta kloster som han uppfann spelet med sitt berömda hjul. I vanlig ordning råder det dock ingen total samsyn bland historikerna om det exakta datumet och om det var ett kloster inblandat i historien eller inte, men alla är dock överens om att det är nyss nämnde Blaise Pascal som ska ha äran för uppfinningen.

Mitten av 1600-talet var en glansfull epok i Frankrikes historia, speciellt det kungliga hovlivet var höljt i lyx och flärd och detta var en enorm hjälp på traven när Pascal skulle lansera sitt nya spel. De ”finare” människorna i Frankrike tog genast till sig det nya spelet och detta hjälpte förmodligen till att ge roulette dess rykte om sig av att vara ett spel för de mer välbeställda.

När sedan de två bröderna Francois och Louis Blanc vid mitten av 1800-talet modifierade spelet genom att införa den numera så berömda nollan så fick europeisk roulette den form som det har idag. När spelet landade i USA, dit det kom i sällskap med franska nybyggare, så lade man helt sonika till ytterligare en så kallad dubbelnolla i hjulet för att på så sätt öka husets odds i spelet. Det är hgär man ser den allra tydligaste skillnaden mellan europeisk roulette och amerikansk roulette. Den europeiska varianten har bara en nolla i hjulet och kallas därför ibland för Single Zero Roulette medan dess amerikanska ”kusin” har ytterligare en nolla i hjulet och därför kallas för Double Zero Roulette, av exakt samma orsak.

Vill du ha bästa möjliga odds så ska du spela europeisk roulette eftersom den enda nollan ger dig ett bättre utgångsläge jämfört med om du skulle spela amerikansk roulette.

This entry was posted in artikel. Bookmark the permalink.

Comments are closed.