Blaise Pascal – mannen som uppfann roulette

Den person som man vanligtvis brukar tillskriva äran av att ha uppfunnit spelet roulette var en fransman vid namn Blaise Pascal. Denne Pascal var en intellektuellt mycket högtstående forskare och vetenskapsman som förutom detta att det var han som uppfann roulette även har tillskrivits äran av att ha legat bakom en lång rad andra uppfinningar i stil med bland annat räknemaskinen och kvicksilverbarometern. För den senare uppfinningen blev han belönad på så sätt att han fick ge namn åt måttenheten för tryck, som alltså mäts i pascal. I övrigt var denne Blaise Pascal mycket framstående som forskare inom matematik, fysik, teologi och filosofi. Men för alla oss spelare – i vart fall alla vi spelare som dessutom råkar intresserade av historia – är Blaise Pascal mest känd som uppfinnaren av roulette och vi ska därför ägna oss åt honom och hans uppfinning i den här artikeln.

Verksam inom många områden
Roulettens upphovsman och ursprunglige fader – Blaise Pascal – föddes i Clermont-Ferrand i Frankrike den 19 juni 1623 och dog 39 år gammal i Paris den 19 augusti 1662. Under hela sitt liv så kämpade han emot en ständigt dålig hälsa och i samband med en olycka år 1654 blev han övertygad om Guds existens och genomgick en omvändelse för att därefter bekänna sig som troende kristen. Redan som liten pojke blev hans ovanligt höga intelligens uppmärksammad och han utmärkte sig tidigt inom olika vetenskapliga områden. Som ett exempel kan vi nämna att redan vid 12 års ålder visade han prov på sina kunskaper i matematik. Men förutom matematik så kom Blaise Pascal att utföra stora och banbrytande arbeten inom teologi samt filosofi och inte minst fysik. Hans många olika landvinningar inom så vitt skilda områden visar med klar tydlighet att hans intellekt var väldigt brett.

Uppfann roulette av misstag?
Enligt historiken kring hur det gick till när Blaise Pascal uppfann roulette så kan man till viss del få uppfattningen att hans uppfinning var resultatet av någon form av misstag i produktionen. Det sägs nämligen att Pascal egentligen höll på med att försöka konstruera en apparat som skulle kunna fungera som en slags evighetsmaskin när han istället – som av en ödets skickelse – istället skapade embryot till det som under alla år sedan dess har gått under begreppet roulette. Ett synbart tecken på att spelet har sina rötter i Frankrike kan man spåra i dess namn som är franska och som betyder ”litet hjul”. Det spelbord för roulette som Blaise Pascal skruvade ihop har kommit att bli det ursprungliga sättet att spela roulette. Sedan dess har utvecklingen gått framåt med rasande fart och man talar numera om i vart fall två olika sätt att spela roulette. De två discipliner inom roulette som man menar är fransk roulette och amerikansk roulette. Den enda egentliga skillnaden mellan dessa två sätt att spela roulette handlar om hur många nollor man hittar i hjulet. En nolla betyder fransk roulette medan två nollor indikerar amerikansk roulette.

This entry was posted in artikel. Bookmark the permalink.

Comments are closed.